jobs

Работа в Изи Консулт

През годините се убедихме, че нашите служители са движещата сила за устойчив растеж. Затова развихме система за предаване на знания, която позволява на колегите ни да се профилират в определен сектор и да развият компетенциите си на различни позиции. Голяма част от ръководните ни длъжности са заети от колеги, които са промотирани вътрешно след получаване на персонална оценка.

Ако желаете да започнете работа в нашата компания, изпратете ни автобиография, поставяйки акцент върху предишните си умения и опит. С интерес ще разгледаме всички нови кандидатури.

Стажaнтска програма

Стажантската ни програма дава възможност да станете част от отдела ни за предварителен подбор на кадри, в който да придобиете практически знания и опит, преминавайки през определени етапи на обучение.

Фирмено обучение:

 • информация за компанията: история, развитие, услуги и ключови клиенти;
 • запознаване с профилираните екипи за подбор и с техните проекти;
 • разглеждане на всички процеси по подбор на кадри;
 • работа със специализирани системи и инструменти.

Проучване и анализ:

 • изготвяне на проучвания за клиенти и на цялостен план за подбор;
 • създаване и разпространение на обяви за работа;
 • работа с различни канали за подбор;
 • преглед, оценка на автобиографии и профилиране на кандидати.

Предварителен подбор на кандидати:

 • провеждане на телефонни интервюта и запознаване с кандидатите;
 • представяне на работодателите и на отворените позиции;
 • координиране на комуникацията между екипите по подбор и кандидатите за работа;
 • участие в назначаването на кандидати.

Какво ще очакваме от вас:

 • силна мотивация и желание за развитие;
 • комуникативност, отговорност и организационни умения;
 • много добро владеене на английски език, като втори чужд език ще се счита за предимство.

Какво ще получите от нас:

 • трудов договор;
 • знания за сектор човешки ресурси в България;
 • опит и практически умения;
 • платен стаж за 6 месеца;
 • възможност за започване на работа след приключване на стажа.